Rokiškis → SalosApie etapą

Kelionės atstumas: 32,4 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 7 val.

Punktai: Rokiškis Kavoliškis Panemunėlis Šetekšniai Salos

Diena, kai nakvosite Salų dvare, bet prieš tai teks perbristi Šetekšnos upę...
____________________________________________

Na, kaip jums Rokiškis? Jeigu kažko nepamatėt ar kažkur nespėjot, būtinai apsilankykit dar sykį, kitomis aplinkybėmis, su būriu draugų, bei artimųjų... Bažnyčią apeikite iš kairės ir nepražiopsokite posūkio į kairę, pro senąsias miesto kapines. Tuoj už kapų posūkis į dešinę ir toliau tiesus, jaukus kelias iki pat Kavoliškio. Toliau žvyrkeliu pro Sacharos pelkę, kur už kelių kilometrų, Turdvario miško proskynoje pamatysite paminklą holokausto aukoms atminti. Čia 1941-ų metų vasarą buvo sušaudyta devyniolikmetė Matilda Olkinaitė, su pačia Salomėja Nėrimi lyginama mūsų krašto poetė. Matildos dienoraštis ir eilėraščiai ilgai slėpti po Panemunėlio bažnyčios prisbiterijos grindimis, neseniai tapo solidžia poezijos rinktine – „Nutildytos mūzos“. Panemunėlyje būtinai užsukite į senąją kleboniją, susiraskite tautodailininką, drožėją Vidmantą Zakarką, kuris maloniai atvers duris ir į švietėjo, kunigo Jono Katelės muziejų, papasakos apie šį šviesuolį, parodys savo drožtų medinių šaukštų kolekciją. Pakeliui, priėję Panemunėlio geležinkelio stotį išvysite buvusio linų fabriko išlikusius statinius. Gyvenvietėje drąsiai pasipildykite maisto ir vandens atsargas, kadangi laukia sudėtingiausia, ne tik šios dienos, galbūt viso žygio atkarpa. Vadovaukitės CL nuorodomis ir susiradę Trakų gatvę, išeikite iš miestelio tiesiausiu keliu vedančiu į Joanos ir Antano Tunaičių muziejų – sodybą. Šeimininkai kiekvienam, besidominčiam senojo kaimo buitimi, plačiai atveria duris ir emocingai išpasakoja čia sukauptų vertybių istorijas. Jūsų laukia nesuvaidintas šeimininkų svetingumas ir žodžiais nenusakoma senosios sodybos aura. Galbūt, reiktų gerai pamąstyti ar nevertėtų čia pasiprašyti nakvynės? Brasta per Šetekšną... Bristi ar nebristi - jūsų pasirinkimas: galima brastą apeiti per Šetekšnų kaimą padarius kelių kilometrų lankstą, galima sutaupyti tuos kilometrus nepabūgus šalto upės vandens, kuris dažniausiai net nesiekia kojų išsišakojimo... Dėmesio! Perbridus upę ar atėjus nuo Šetekšnų kaimo, reiks kelis šimtus metrų, į vieną ar kitą pusę, paėjėti judriu, magistraliniu keliu, būkite ypač atsargūs! Susiradę keliuką į laukus laikykitės CL nuorodų ir įsijunkite fantaziją - keliukas vietomis prapuola, tad iki žvyrkelio teks brautis palaukėmis ir pamiškėmis. Lygiai kilometras iki Nevierių kaimo riboženklio ir posūkis dešiniau į Salagirio mišką. Čia jūsų laukia tyro girios oro bomba... Jeigu esate alergiškas švariam orui ar baiminatės miške sutikti barsuką, geriau eikite per aplinkui, o tiems, kam su sveikata viskas ok, linkiu nepasiklysti... Jaukus miško keliukas, džiuginęs pora pirmųjų kilometrų, vėliau susiaurėja, likdamas miškovežių provėžomis, kol galiausiai visai užsismaugia, tapdamas sunkiai praeinamu brūzgynu. Bet yra ir gera žinia: priekyje miško tankmė pradeda šviesėti – neišvengiamai artėja palaukė. Išėję į pamiškę, neskuoskite tiesiai, kaip kiškiai, kukurūzais, o bet tačiau prisilaikykite CL nuorodų, kurios užves ant kelio... čia pat ir Salos, jau matosi bažnyčios bokštas...


Piligrimų nakvynių informacija
Etapo aprašymas

0,0 km„Seno grafo“ nakvynės namų einant centrine miesto aikšte, dar prieš atsisveikindami su Rokiškiu, gausite nuostabią dovaną – unikalų vaizdą į tobulą architektūros šedevrą – Rokiškio bažnyčią. Kaip ištroškusi kempinė gerkite į save tą neprilygstamą grožį, kad tas paveikslas iššauktas iš pasąmonės klodų šildytų šaltais rudens vakarais, kad keltų nuotaiką apnikus liūdnoms mintims...

3,6 km Kavoliškis - kaimas tarpukariu garsus saldumynų fabriku, veikusiu prie Kavoliškio dvaro, kuriame šeimininkavo grafai Komarovskiai. Paskutinis dvaro savininkas Julius Komorovskis buvo Lenkijos prezidento (2010–2015m.) Bronislovo Komarovskio senelis. Dabar grafų laikus Kavoliškyje mena keli išlikę saldumynų fabriko pastatai, graži liepų alėja, tvenkinys ir ant kalvelės stovintis medinis koplytstulpis. Jis žymi Leopoldo Petro Komorovskio – prezidento Bronislovo prosenelio amžinojo poilsio vietą.

7,1 km Retai būna, kad viso miestelio istorija telpa į vieno žmogaus gyvenimą... Kai 1872 m. Jonas Katelė buvo atkeltas į Panemunėlio parapiją, kleboną nedrąsiai sutikę kaimiečiai nė neįsivaizdavo, kad šis dievo tarnas kardinaliai pakeis visą krašto istoriją. Dievo užmirštas užkampis turėjęs tapti bausme kunigui dėl jo aktyvios anticarinės veiklos, tačiau Panemunėlis tapo nauja erdve skleisti lietuviškumo dvasiai. Jonas Katelė parapijiečiams per patį spaudos draudimo įkarštį skiepijo lietuvybę – mokė skaityti ir rašyti lietuviškai. Visa parapija virto viena nepaliaujamai veikiančia mokykla, kur mokantys mokė nemokančius. Šio J. Katelės sukurto slapto mokyklų tinklo dėka XIX a. pabaigoje Panemunėlio krašte rašyti ir skaityti mokėjo beveik visi parapijiečiai. Jo rūpesčiu buvo pradėta statyti mūrinė Šv. Juozapo Globos bažnyčia, unikali Lietuvoje dėl savo išskirtinio dvišakio bokšto, kuris simbolizavo Lietuvos ir Lenkijos uniją. 1893m. Naujikų palivarke suvaidintas pirmas lietuviškas spektaklis. 1894 m. įkurta slapta lietuvių švietimo draugija „Žvaigždė“. Čia veikė slaptas knygnešių tinklas, kuriam vadovavo J. Katelė. Garsus Lietuvos politikos veikėjas, aušrininkas Jonas Šliūpas apie J. Katelę rašė: "Tai yra pavyzdys, ką gali vienas žmogus atlikti net prie sunkiausių priespaudos aplinkybių, jeigu tiktai pasišventęs yra dėl žmonių labo“.

4,7 km Šio miestelio istorija prasideda nuo… geležinkelio bėgių. Tai yra nuo 1873 metų, kai įkurta Panemunėlio geležinkelio stotis. Dėl geležinkelio gyvenvietė ėmė taip sparčiai plėstis, kad aplenkė net Panemunėlio bažnytkaimį. Gyvenvietės „aukso amžius“ prasidėjo 1937m. kai Lietuvos ministro pirmininko Juozo Tūbelio, kilusio iš Panemunėlio krašto Ilgalaukių kaimo, iniciatyva buvo įkurtas linų apdirbimo fabrikas ir linai iš visos Lietuvos geležinkeliu suplaukdavo į Panemunėlį. Ištisus dešimtmečius fabrikas klestėjo, produkciją gabeno į tolimiausius kraštus, gyvenvietė plėtėsi iki pat 2006 m. kai fabrikas buvo uždarytas.

3,1 km Tunaičių sodyba Šetekšnių kaime senokai virtusi senojo kaimo etnografijos muziejumi – istorijos ir kultūros židiniu, kuris jau peržengė Panemunėlio krašto ribas: sodyboje vyksta tautiškumu dvelkiantys edukaciniai, poezijos vakarai, susitikimai, vakaronės. Joana ir Antanas Tunaičiai atvykėliams plačiai atveria duris, išpasakoja čia sukauptų vertybių istorijas, kiekvienam eksponatui įpūsdami gyvybės. Iš didmiesčio į apleistą tėvų sodybą sugrįžusi sutuoktinių pora tiesiog susirgo istorijos išsaugojimu: ėmė rinkti Panemunėlio ir aplinkinių kraštų senojo kaimo gyvenimo eksponatus. Rinko visa kas istoriškai vertinga, ne tik patys, bet ir kaimynai, svetimi žmonės, išgirdę, jog kažkam reikia seniai nebenaudojamų rakandų, įrankių, padargų...

7,4 km Nevierių kaimas - vartai į Salagirio girią. Šis miškas buvo pagrindiniai Salų dvaro didikų medžioklės plotai, taip ir atsirado pavadinimas Salų giria arba Salagiris, kuris apima 14 km² plotą. Pasak sutikto girininko, vilkų baimintis nėra pagrindo, nuolat gyvenančių Salagiryje nėra: „jie pas mus tik užklystantys svečiai“. Salų girioje nuolat gyvena dvi poros rečiausių šalyje plėšrūnų – lūšių, apie 15 briedžių, apie 70 tauriųjų elnių, daugiau kaip 100 stirnų, daugybė lapių, kiaunių, mangustų, barsukų ir net retai bepasitaikančių baltųjų kiškių.

6,5 km Ten, kur dvarai, visada legendos... Dviragio ežeras atsirado tuomet, kai jautuką ganiusi ir lietaus nesulaukusi mergaitė ištarė: „Einam, Dviragėli, namo“. Prasidėjo gausūs lietūs ir aplink susidarė ežeras...
Romantiškomis istorijomis apipintos ir Salos – vienas unikaliausių ir gražiausių ne tik Rokiškio krašto, tačiau visos šalies kampelių, pasipuošęs klasicistinio stiliaus dvaru, nuostabia medine neogotikine Šv. Kryžiaus bažnyčia. Dvarą supa vienas seniausių Lietuvos parkų, stebinantis milžiniškomis, kelis šimtus metų skaičiuojančiomis tuopomis. Čia laksto stručiai, ganosi alpakos, dvare veikia amatų dirbtuvės... Išalkusių laukia restoranas, romantikų - ežere plaukiojanti sala...Nuotraukos


 • Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
 • Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
 • Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
 • Rokiškis. Langinės
 • Rokiškio dvaras
 • Paminklinis akmuo Kavoliškiui
 • Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčia
 • Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčia
 • Prie Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčios
 • Paminklinis akmuo Panemunėlyje pirmajam slaptam vaidinimui
 • Panemunėlis. Tautodailininko Vidmanto Zakarkos šaukštų kolekcija
 • Panemunėlis. Šiame name 1944 – 1953 metais buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę
 • Tunaičių sodyba
 • Tunaičių sodyba
 • Salų dvaras
 • Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.