Miroslavas → Meteliai

 

Apie etapą

Kelionės atstumas: 19.2 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 5 val.

Punktai: Miroslavas Arciškonys Mociškėnai Obelninkėliai Obelninkai Papėčiai Meteliai


ALTERNATYVUS MARŠRUTAS: galima Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta

Kelionės atstumas: 27.7 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 7.5 val.

Punktai: Miroslavas Laukintukai Poškia Dapkiškės Zizėnai Obelninkėliai Obelninkai Papėčiai Meteliai

Etapo maršrutas


Piligrimų nakvynių informacija

Etapo aprašymas

Miroslavas (Slabada, iki 1744 m.) minimas nuo XVII a. pabaigos, priklausė Alytaus karaliaus stalo ekonomijos Bendrių dvarui. Miestelyje išlikusi senoji trikampė aikštė, kurioje vykdavo turgūs ir prekymečiai. Miestelį puošia mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1847 metais, o iki tol nuo 1719 metų čia būta medinių bažnyčių.

Šiandien Miroslavas - seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Čia yra piligrimų nakvynė (parapijos namai), veikia maisto prekių parduotuvė, vaistinė, kultūros namai. Nuo Miroslavo, maršrutas veda kaimo žvyrkeliu. Kai kur pakeles puošia mediniai kryžiai.

Kelionei paįvairinti, už Obelninkėlių, jei nueisite nuo kelio kairėn apie kilometrą - aplankysite Obelninkus. Tai palaidasis gatvinis kaimas. Čia išvysite tradicinę architektūrą išlaikiusius pastatus, pastatytus iki 1940-ųjų metų. Tradicinės pirkios yra kukliõs išvaizdos: neaukštos, pailgu stačiakampiu korpusu, dvišlaičiais stogais. Pjautinių rąstų sienos plikos arba vertikaliai apkaltos lentomis. Arčiausiai gatvės statomas gyvenamasis namas, kiemo gale – tvartas (daržinė). Nuo šiaurinėje kaimo dalyje esančios kalvos atsiveria reginys į apylinkių pievas ir Obelijos ežerą.

Netrukus prieisite Papėčių piliakalnį, nuo kurio viršūnės atsiveria įspūdingas reginys – čia pamatysite tris didžiuosius Dzūkijos ežerus Metelį, Obeliją ir Dusią. I-ame tūkstantmetyje ant šio piliakalnio būta jotvingių senovinės gynybinės gyvenvietės: piliakalnio aikštelėje surastos gyvenvietės liekanos, o kultūriniame sluoksnyje - jotvingiams būdingų molinių dirbinių. Pasak senolių padavimo, piliakalnio požemyje yra nugrimzdusi bažnyčia.

Dar paėjėję, pasieksite ir Papėčių kaimą. Tai irgi gatvinis kaimas, gatvė tęsiasi apie 3 kilometrus. Arčiau Metelio ežero esančių sodybų siauri žemės sklypų rėžiai driekiasi iki pat ežero. Valakų reformos rėžinis žemės padalinimas Papėčiuose išliko iki šiol, o baudžiavos laikais kaimo gyventojai prižiūrėjo arklių ganyklas, ruošdavo pašarą žiemai.

Papėčiuose yra parduotuvė. Už poros kilometrų nuo Papėčių, pasieksite Lazdijų ir Alytaus rajono savivaldybių ribą, o dar už trijų kilometrų – ir Metelių kaimą. Metelių kaimas įsikūręs vaizdingoje 2 kilometrų pločio sąsmaukoje tarp Dusios ir Metelio ežerų. Pavadinimas kilęs nuo Metelio ežero. Pasakota, kad apylinkėse augdavo daug aitraus kvapo augalų - mėtelių. Kita liaudies versija: aplinkiniuose miškuose būdavę daug šernų ir žmonės, nuo jų bėgdami, šaukdavę „meiteliai atbėga“, o aplinkiniams pasigirsdavę „meteliai”.

Kaimas žinomas nuo 1508 m. XVI a. priklausė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Simno dvarui, 1574 m. buvo karališkasis žirgynas. Tradicinis gyventojų verslas buvo žuvininkystė. 1619 m. pastatyta bažnyčia, įkurta parapija.

Meteliai pažymėti 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėlapyje. Apie 1800 metus čia buvo karališkasis Metelių dvaras.

Metelių centre stovi Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Čia pat yra ir parapijos namai (nakvynė) bei maisto prekių parduotuvė.

2008 metais Meteliai buvo pripažinti Alytaus apskrities gražiausia kaimo gyvenamąja vietove, o tais pačiais metais rugpjūčio 2-3 dienomis atšventė 500 metų jubiliejų.


Alternatyvus kelias – galima Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta

Alternatyvus etapo Miroslavas – Meteliai kelias truputį ilgesnis už pagrindinį, bet labai gražus – vingiuoja pro Dzūkijos kaimus, kalvelėmis banguotus laukus, žiupsnelis miško ir gaivus Metelio ežeras. Svarbiausia, jis eina pro Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą Dapkiškių kaime. Tiesa, šis apsireiškimas, kaip ir daugelis kitų, nėra oficialiai pripažintas, tačiau Dzūkijos krašto žmonių atmintyje ir širdyse jis vis dar gyvas. Vyresni kaimo gyventojai prisimena Veroniką Semeškaitę, kuriai vieną ankstų 1968 metų spalio rytą prie šaltinėlio pasirodė Švč. Mergėlė Marija. Žmonės pasakoja, kad tą naktį pro langus skverbėsi kažkokia keista, stipri šviesa. Marija buvo labai gražiais drabužiais, aplinkui spindėjo šviesa. Paskui Mergelės Marija pradėjo kilti į dangų ir išnyko. Dabar netoli apsireiškimo vietos yra kryželis, Marijos skulptūra, du akmenukai, pasodinta gėlių ir aptverta tvorele, šalia keli suoliukai užklydusiems piligrimams.

Toliau keliaudami alternatyvia kelio atšaka prieisite Dapkiškių dvarą. Tai 1830-1831 m. sukilimo dalyvio Simono Konarskio gimtinė (S. Konarskio gatvę Vilniuje turbūt visi girdėję). Stovi tik gimtosios sodybos namas, ūkinių pastatų nėra išlikusių, nebėra ir kažkada buvusio gražaus parko. Tarybiniais laikais Konarskių dvare buvo kolūkio kultūros namai, pionierių stovykla, S. Konarskio muziejus. Vėliau rekonstruota dvarvietė pradėta naudoti kaip poilsievietė.


Nuotraukos


 • Miroslavas-Meteliai-1
  Iš Miroslavo ♦ On the way from Miroslavas
 • Miroslavas-Meteliai-2
  Papėčių piliakalnis nebetoli ♦ Close to Papėčiai Hillfort
 • Miroslavas-Meteliai-3
  Aguonos ♦ Poppies
 • Miroslavas-Meteliai-4
  Kelio ženklai ir kryptys ♦ Camino signs and directions
 • Miroslavas-Meteliai-5
  Skelbimų lenta kaime ♦ Advertisement board in a village
 • Miroslavas-Meteliai-6
  Metelių ežeras ♦ Meteliai lake
 • Miroslavas-Meteliai-7
  Poilsis pakelėje ♦ Resting on the way
 • Miroslavas-Meteliai-8
  Kelio ženklai ♦ Camino Signs
 • Miroslavas-Meteliai-9
  Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia ♦ Church of Transfiguration in Meteliai
 • Miroslavas-Meteliai-10
  Metelių parapijos nakvynės namai ♦ Night stay („albergue“) in Meteliai
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.