Seda → AlsėdžiaiApie etapą

Kelionės atstumas: 19,8 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 5 val.

Punktai: Seda Žemaičių Kalvarija Alsėdžiai

Keliaujant gera patirti bendrystę, žmonių gerumą, pažinti kraštą, einant susikaupti, apmąstyti, rasti ir suprasti.
____________________________________________

Žemaitija ‒ lygumų kraštas, bet šiame etape jau rasis aukštesnių įkalnių ir pakalnių. Etapas įdomus, o ypač etapo viduryje, nes daug įdomaus pamatysite Žemaičių Kalvarijoje.


Piligrimų nakvynių informacijaEtapo aprašymas

0,0 km. Seda

Tai miestas, kuris įsikūręs septynių kelių susikirtimo vietoje ir tai įprasminta herbe. Per Sedą teka Varduva, rytiniame miesto pakraštyje telkšo Sedos ežeras. Seda turi ilgą ir įdomią istoriją, čia yra ką pamatyti. Sedoje yra dvi bažnyčios. Aplankykite Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano, halinė, su 2 zakristijomis, 5 bokšteliais. Nueikite iki Vytauto Didžiojo paminklo, koplytstulpio.
Daugiau informacijosSeda ; Sedos kultūros paveldo objektai

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Ši bažnyčia, kaip ir visas pastatų kompleksas, yra nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas, paskelbtas paminklu. Sedos bažnyčia yra vėlyvojo baroko epochos žmogaus meninės išraiškos atspindys. Sedos bažnyčioje, varpinėje ir šventoriuje yra valstybės saugomi kultūros paveldo objektai.
Daugiau informacijosSedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia

Iš Sedos Baranausko aikštės eikite Bažnyčios gatve, pro Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią – pasieksite Domijos g., kuri pasibaigs tilteliu per Varduvos upę. Kitame krante, eikite Pievų g. kol pasieksite didesnę sankryžą su asfaltuota Taikos g., čia sukite į dešinę. Ir tik paėję apie 60 m asfaltu, sukite į kairę, vėl į žvyrkelį. Eidami senuoju Seda – Žemaičių Kalvarija keliu pasieksite Sedos gatvę. Visai prieš Žemaičių Kalvarijos miestelį, iš Sedos g. sukite į Sedos skersgatvį, praeisite gražią poilsio vietą prie tvenkinio, Žemaičių motinos paminklą ir pasieksite Žemaičių Kalvarijos centrą, o čia ir Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo baziliką, šventovę.

9,8 km. Žemaičių Kalvarija

Gardai (vėliau Žemaičių Kalvarija) rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmąkart paminėti 1253 metais. Tai pagrindinė Telšių vyskupijos Šventovė ir piligrimystės vieta. Čia vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie prasideda liepos pradžioje ir tęsiasi iki 12 d. Kiekvienai dienai skiriama intencija, iš kurių gali būti šeimų diena, žmonių brolybės diena, kunigų pašvęstojo gyvenimo, diakonų, seminaristų ir patarnautojų diena ir kitos.
Žemaičių Kalvarijoje yra ką pamatyti ir aplankyti, tai Kryžiaus kelio koplyčios, Šv. Jono kalnas – piliakalnis, vyskupo M. Valančiaus paminklas, koplytstulpis žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui, paminklas Žemaičių motinoms, Gardų kapinynas, poeto Vytauto Mačernio muziejus, stogastulpis knygnešiui Vincui Juškai ir daugiau.
Daugiau informacijosŽemaičių Kalvarijos šventovė; Lankytini objektai Žemaičių Kalvarijoje


Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika. Garsioji Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo Vakarų Lietuvos piligrimų centru ir toliu išlieka. 1988 m. gegužės 6 d. popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčią pakėlė į bazilikos rangą. Dabartinė mūrinė Švč, M. Marijos Apsilankymo bažnyčia Žemaičių Kalvarijoje jau ketvirtoji. Pirmosios bažnyčios statybos data nėra žinoma. Kai kuriuose liudijimuose nurodoma, jog 1619 m. čia buvusi pastatyta medinė bažnyčia.
Daugiau informacijosBazilika ; Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

Kryžiaus kelio koplyčios. Žemaičių Kalvarijos Kančios kelią, besidriekiantį 7 kilometrus, sudaro devyniolika koplyčių, kuriose įrengta dvidešimt stočių, nes septintoji koplyčia turi dvi stotis. Kalnai su koplyčiomis Žemaičių naujojoje Jeruzalėje išsidėsto labai tapybiškai. Kančios kelias vingiuoja pro upelius ir tvenkinius, čia kyla, čia leidžiasi, įsiterpia net į kapinių teritoriją. Maldininkui, piligrimui besiskleidžiantys vis nauji ir nepakartojami gamtos ir miestelio, taip pat sakralinės architektūros vaizdai tarsi jį pakylėja.
Daugiau informacijosŽemaičių Kalvarijos koplyčios

Žemaičių Kalvarijos piliakalnis, vad. Šv. Jono kalnu. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – XIII a. Čia stovėjo 1253 m. minima kuršių pilis Gardai. Anot legendos, prie Varduvos upelio buvo krikštijami žemaičiai. Krikštijamieji gaudavo naujus vardus, ir dėl šios priežasties upė pavadinta Varduva, o šalia esantis kalnas – Šv. Jono Krikštytojo kalnu. Spėjama, kad apie 1640 m. buvo pastatytos visos šiuo metu Žemaičių Kalvarijoje esančios koplyčios. Gardus pavadino Naująja Jeruzale, tačiau šiam vietovardžiui neprigijus, miestelį imta vadi Žemaičių Kalvarija.
Daugiau informacijosŽemaičių Kalvarijos Šv. Jono kalnas-piliakalnis

Poeto Vytauto Mačernio muziejus. Ekspozicija pasakoja apie tragiško likimo lietuvių poeto Vytauto Mačernio gyvenimą ir kūrybą. 1987 m. poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ir kalvariškių iniciatyva įkurto muziejaus ekspozicijoje – V. Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai poeto daiktai.
Daugiau informacijosPoeto Vytauto Mačernio muziejus

Iš Žemaičių Kalvarijos pasukite į Alsėdžių g. ir pro V. Mačernio muziejų, Žemaičių Kalvarijos piliakalnį eikite maždaug 2,4 km. Čia būkite atsargūs, turėsite pereiti gana judrų asfaltuotą Mažeikiai – Plungė kelią. Eikite tiesiai. Praeisite Rotinėnus, keletą pakelės kryžių-koplytėlių. Už Rotinėnų Alsėdžių g. keičia pavadinimą į Varduvos g., eikite ja toliau tiesiai. Nuo Alsėdžių ženklo jau liko nebetoli – tik apie 1,5 km iki Alsėdžių miestelio. Priėję į daug kelių išsišakojančią sankryžą sekite rodyklę ir toliau tęskite ėjimą Varduvos g. – pasieksite patį miestelio centrą.

19,7 km. Alsėdžiai

Pasakojama, kad Alsėdžių pavadinimas prigijo atsitiktinai. Jei miestelyje aplankysite dar visai neseniai atidarytą Alsėdžių pažinimo centrą, jei prisėsite prie interaktyvaus suolelio, alsėdiškis „diedukas“ papasakos Jums tą legendą. Priešais Alsėdžių pažinimo centrą pamatysite koplytstulpį partizanams, visai greta geltoną, medinę Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią. Bažnyčia ant Alkos kalno pastatyta 1793 m. Tolėliau nuo miestelio centro (apie 500 m.) aplankykite Alsėdžių poilsio aikštyną, piliakalnį, ant kurio manoma 1253 m. galėjo stovėti Alsėdžių vietovės pilis. Dabar čia graži poilsio erdvė.
Daugiau informacijosAlsėdžių pažinimo centras ; Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia ; Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija; Alsėdžių piliakalnis


Nuotraukos


 • Seda. Lurdas
 • Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 • Vytauto Mačernio mokyklinis suolas
 • Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
 • Seda. Paminklas
 • Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia
 • Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia
 • Žemaičių Kalvarijos piliakalnis
 • Žemaičių Kalvarijos koplyčios
 • Žemaičių Kalvarijos lurdas
 • Žemaičių Kalvarija. Paminklas V. Mačerniui
 • Žemaičių Kalvarija. V. Mačernio muziejus
 • Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
 • Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
 • Alsėdžių piliakalnis
 • Alsėdžių poilsio aikštė
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.