Ylakiai → SedaApie etapą

Kelionės atstumas: 33,0 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 9 val.

Punktai: Ylakiai Ylakaičiai Pašilė Luoba Butikiai Renavas Nausodė Seda

Kelias yra nuotykis. Keliaujant, esi tuo, kuo esi ir ten kur esi.
____________________________________________

Žygio etapą Ylakiai – Seda paįvairina kalvotas ir miškingas kraštovaizdis. Pakelėse rasis kryžiai ir koplytstulpiai, koplyčios, kurie atspindi žemaitiškas medžio tradicijas. Praeisite Renavo dvarą, kurio istorija matuojama šimtmečiais. Pavasarį eidami matysite sprogstančius medžius, vasarą banguojančius javų laukus, rudenį nuostabių spalvų medžių lapus, žiemos metu kelias suteiks savojo žavesio ir visų metų laiku girdėsite čiulbančius paukščius. Kelias neprailgs ir suteiks potyrių. Kiekvienam svarbi sauga kelyje, todėl reikia būti ypač atsargiems kur didesnis judėjimas ar einama atkarpa judriu asfaltuotu keliu. Pakeliui į Renavą Pašilės kaime bus parduotuvė. O Sedoje rasite ir parduotuvių, ir bažnyčią, ir nakvynę.


Piligrimų nakvynių informacijaEtapo aprašymas

0,0 km Ylakiai

Ylakių herbe pavaizduota pirmoji raidė – didžioji „Y", kuri kartu yra ir heraldinė figūra, vadinama šakėmis. Miestelių, kurių vardas prasideda šia raide, daugiau Lietuvoje nėra. Ylakiuose išlikęs senasis gatvelių tinklas, aikštė, pastatai. Miestelio centre puikuojasi kultūros paveldo objektu paskelbta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, kapinėse — neogotikinė raudonų plytų koplyčia. Kita Šventovė — Ylakių evangelinė baptistų bažnyčia. Ylakių miesto skverelyje stovi paminklas J. Basanavičiui. Veikia Broniaus Jonušo muziejus.
Daugiau informacijosYlakiai ; Ylakių miestelio istorinė dalis

Išeidami iš Ylakių stebėkite kelio žymėjimo nuorodas. Einant nuo bažnyčios galite sukti į dešinę pro kultūros centro pastatą arba eiti Dariaus ir Girėno gatve. Tiek vienu ir tiek kitu atveju pasieksite Šačių gatvę, o paskui kelias nuves į Artojų gatvę. Eisite tiesiai ir už mietelio kiek paėjus kairėje kelio pusėje matysite Ylakių gyventojų žudynių vietą ir kapą. Gera proga aplankyti. Nuo tos vietos kur lankėte kapą teks paėjėti lauko keliu. Kai pasieksite žvyro kelią atidžiai stebėkite nuorodas, nes bus keli posūkiai. Eidami pasieksite asfalto dangos kelią, kuriuo eidami būkite atidūs, nes transporto priemonių važiuoja daugiau. Netoli Pašilės kaimo dešinėje pusėje koplyčia ir kartu Pašilės kapeliai.
Daugiau informacijosYlakių gyventojų žudynių vieta ir kapas

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Pati pirmoji bažnyčia Ylakių miestelyje buvo pastatyta 1642 metais. 1701 m. kun. A. Sapiega, susitaręs su Žemaičių vyskupu pastatė Ylakių kaime medinę bažnyčią. 1785 m. bažnyčia perstatyta. 1880 m. Ylakiuose kilo gaisras, ir bažnyčia sudegė. Leidimas gautas 1899 m. naujos bažnyčios statybai ir pastatyta nauja, jau mūrinė bažnyčia. Jos bokštai – smaili kaip ylos, kad atitiktų miestelio pavadinimą. Ylakių bažnyčia yra statyta neogotikos laikotarpyje.
Daugiau informacijosYlakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ; Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija ; Telšių vyskupija Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Ylakių evangelinė baptistų bažnyčia. Ylakiuose evangelikų liuteronų (vėliau baptistų) maldos namai buvo pastatyti 1897 m.. Jų religinę bendruomenę sudarė daugiausia latviai. Ir dabar baptistų bažnyčia dažnai vadinama ‘‘latvių‘‘ bažnyčia.
Daugiau informacijos Ylakių evangelikų baptistų bažnyčia

Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia. Koplyčia buvo statoma pagal projektą, kurio autoriumi laikomas Karlas Eduardas Strandmanas. Architektas suprojektavo neogotikinę koplyčią su stačiakampe presbiterija ir nedideliu, žemu uždaru prieangiu. Statybos metu vietoj numatyto prieangio sumūrytas masyvus keturkampis bokštas su frontonais ir smaile, suteikęs pastatui panašų į bažnyčią vaizdą. Spėjama, kad pakeitimo projektą padarė K. O. Kuntzelis. Šv. Roko išpažinėjo koplyčia buvo baigta statyti 1904 m.
Ylakių kapinių koplyčioje šv. Mišios aukojamos: motinos dieną, tėvo dieną, visų šventųjų dieną, vėlinių dieną.


9,6 km. Pašilė

Pašilėje yra parduotuvė, galima įsigyti maisto, vandens ar kitų prekių. Kito kelio pusėje nei parduotuvė pastatytas atminimo stogastulpis kapelmeisteriui, orkestrų ir chorų dirigentui Broniui Jonušui.
Praėjus stogastulpį, stebint kelio žymėjimus, suksite į dešinę. Prieisite miškelį, tai bus atgaiva karštą dieną ir toliau ramus paėjėjimas mišku. Ties susikirtimu su kitu keliu kairėje pusėje matysite kryžių su užrašu “Šventas Pranciškaus ir Šventas Juozapai melskite už mus“. Kelias Jūs ves miško pakraščiu, bet vėliau pasieksite asfaltą. Juo reikės eiti neilgą kelio atkarpą, nes pasuksite į dešinę ties Luobos vienkiemiu. Vėl galėsite eiti miško keleliu, klausydami paukščių balsų. Iš miško išeisite į asfalto dangos kelią ir ties 13 km. nuoroda Ylakiai –Seda pasuksite į kairę pusę ir toliau eisite kaimo keliu. Praėję sodybą eisite žvyro keliu, o paskui miško keliu. Miško pakraštyje kairėje pusėje stovi kryžius su užrašu „Dieve naikink žmonių kerštą“. Eidami mišku kairėje pusėje matysite koplytstulpį. Kai busite prie pat Renavo dvaro dešinėje pusėje matysite pastatus (dabar jie apleisti) ir suksite jų link kol takeliais vingiuodami pasieksite Renavo dvarą. Einant šiuo etapu laikas neprailgs, nes eisite laukyme ir pamiške bei mišku. Vaizdai nuolat keisis.

20,8 km. Renavo dvaras

Eidami iš dvaro liepteliu žemyn į pakalnę ir perėję lieptą, praeisite Renavo parką. Parke auga storoji Renavo eglė. Parke labai daug žibučių. Jei lankysitės jų žydėjimo metu, bus nuostabus vaizdas.

Renavo dvaras. Tai vienas iš įdomiausių ir geriausiai išlikusių prižiūrimų dvaro ansamblių Žemaitijoje. Nuo 2012 m. restauruotoje XIX a. Renavo dvaro sodyboje veikia muziejinė ekspozicija, supažindinanti lankytojus su Lietuvos dvarų kultūra.
Daugiau informacijosRenavo dvaras

Renavo parkas. Parkas (51,4 ha ploto) – vienas reprezentacinių Lietuvos dvarų parkų. Įkurtas raiškiame reljefe, turintis gilią istorinę praeitį bei išsaugojęs pirmykštės gamtos pradą. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu. Renavo dvaro parką sudaro dvi dalys, esančios abipus Varduvos upės: I – reprezentacinis parkas, esantis parterinėje dalyje, rūmų šiaurinėje pusėje, II – pietinėje rūmų dalyje, kitoje upės pusėje esantis kraštovaizdžio tipo parkas, XIX a. pab. performuotas iš medžioklėms organizuoti naudoto miško tipo parko.

Storoji Renavo eglė – tai paprastoji eglė (Picea abies), daugiau nei 150 metų amžiaus, 2022 m. vasarį išmatavus, patikslinta jos kamieno apimtis – dabar 3,97 m (matuojant 1,4 m nuo žemės aukštyje). Dėl savo kamieno apimčių jau 1960 m. paskelbta gamtos paminklu.
Daugiau informacijosRenavo dvaro parkas ; Renavo dvaro rūmai ir parkas


Praėjus Renavo parką eisite tiesiai. Paėjus keliu apie 200 m. toliau nuo kelio į dešinę apie 50 m. Dūmaičių kaimo kapinės. Eidami pasieksite asfaltuotą kelią ir pasukite į dešinę. Paėjus asfaltuotu keliu apie 20 m. pasukite į kairę Jurginų gatve. Žvyro keliu paėjus apie 500 m. bus staigus posūkis ir tada sukite į dešinę. Toliau teks eiti lauko keliu iki kol pasieksite mišką. Einant miško keliu, nuo miško pakraščio paėjus apie 1.8 km. rasite poilsio zoną, bus pavėsinė ir suoliukai. Čia galėsite atgauti jėgas, užkasti, pasiklausyti miško šnaresio bei paukščių čiulbesio. Eidami toliau pasieksite platesnį miško žvyro kelią ir pasukate į dešinę. Kairėje kelio pusėje taip pat yra poilsio zona, kur įrengta pavėsinė, suoliukai. Čia pat netoli matysite Žemaičių apygardos Alkos rinktinės žuvusiems partizanams atminimo ženklą.
Paėję tiesiai miško keliu apie 3 km. pasuksite į dešinę, sekdami Camino Lituano ženklus. Eidami keliu link Sedos kairėje kelio pusėje matysite atminimo lentą, neužilgo dešinėje kelio pusėje paminklą – kryžių, kuriame įrašyti žodžiai „Šios žemės keleivi dažnai prisimink, kaip Kristus kabo dėl kalčių žmogaus nelabo“. Dar kiek paėjus, dešinėje kelio pusėje, matysite pakelės kryžių ir dar paėjus kryžius dešinėje kelio pusėje ir dar vienas pakelės kryžius dešinėje kelio pusėje. Prieisite nuorodą Seda, eikite tiesiai.

Dūmaičių kaimo kapinės. Jos įrengtos nedidelėje kalvelėje, apaugusioje daugiausia lapuočiais medžiais bei dekoratyviniais krūmais. Pasak žmonių pasakojimų, čia laidojo Renavo dvare dirbusius vokiečius.
Daugiau informacijosDūmaičių kaimo kapinės

33,0 km. Seda

Tai miestas, kuris įsikūręs septynių kelių susikirtimo vietoje ir tai įprasminta herbe. Per Sedą teka Varduva, rytiniame miesto pakraštyje telkšo Sedos ežeras. Seda turi ilgą ir įdomią istoriją, čia yra ką pamatyti. Sedoje yra dvi bažnyčios. Aplankykite Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano, halinė, su 2 zakristijomis, 5 bokšteliais. Nueikite iki Vytauto Didžiojo paminklo, koplytstulpio.
Daugiau informacijosSeda ; Sedos kultūros paveldo objektai

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Ši bažnyčia, kaip ir visas pastatų kompleksas, yra nacionalinio lygmens kultūros paveldo objektas, paskelbtas paminklu. Sedos bažnyčia yra vėlyvojo baroko epochos žmogaus meninės išraiškos atspindys. Sedos bažnyčioje, varpinėje ir šventoriuje yra valstybės saugomi kultūros paveldo objektai.
Daugiau informacijosSedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į_dangų bažnyčia


Nuotraukos


 • Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Ylakiai. Senasis paštas
 • Ylakiai. Holokausto aukų atminimo vieta
 • Pakelės kryžius
 • Pakelės kryžius
 • Renavo dvaras
 • Renavo dvaro tiltelis
 • Seda. Lurdas
 • Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 • Vytauto Mačernio mokyklinis suolas
 • Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.