Pikeliai → ŽidikaiApie etapą

Kelionės atstumas: 21,2 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 5,5 val.

Punktai: Pikeliai Lūšė Dautarai Obeliškiai Židikai

"Bet kurioje kelionėje nėra didesnio malonumo už jos pradžią". Charles Dudley Warner

Ši pradžia prie Latvijos pasienio – Pikeliuose. Dėl atvykimo, šeštadieniais ir sekmadieniais, iš Mažeikių į Pikelius kreiptis telefonu 8 686 81797.
____________________________________________

Diena, kai galėsite daug ką pamatyti, pajausti.
Šios dienos etapas pirmas nuo Latvijos pasienio. Po pasižvalgymo po Pikelius, nebus sunku jį įveikti. Maisto visai dienai galima nusipirkti Pikeliuose. Ilgoji kelio dalis – žvyruotas kelias, šiek tiek reikės paėjėti natūraliu gamtos keliu ir asfaltu. Jei pasitaikytų saulėta diena – dalį kelio eisite mišku, bus galima atsigaivinti pavėsyje. Eidami praeisite pro Ritinės piliakalnį, buvusią Lūšės geležinkelio stotį, paėjėsite išlikusiu akmenų grindiniu. Pakeliui iki Židikų dar aplankysite įdomų Dautarų dvarą.


Etapo maršrutas


Piligrimų nakvynių informacijaEtapo aprašymas

0,0 km Pikelių miestelis

Smagu, kad nusprendėte keliauti ir pažinti Pikelius. Dėl atvykimo, šeštadieniais ir sekmadieniais, iš Mažeikių į Pikelius kreiptis telefonu 8 686 81797. Atvykę į Pikelių miestelį rasite stendą, o jame bus Jums naudinga informacija. Prie stendo dėžutė, kurioje rasite piligriminį anspaudą bei kitoje dėžutėje lankomų objektų žemėlapį su trumpais objektų aprašymais. Galite pasižvalgyti miestelio centre arba keliauti didesnę kelio dalį daugiau susipažįstant su Pikeliais.
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Pikeliai paminėti 1568 m., tad miestelis pilnas gilios ir neišsenkančios istorijos. Atvykę aplankykite Pikelių Švč. Trejybės bažnyčią, kuri yra seniausia, o tuo pačiu viena gražiausių iš išlikusių Mažeikių medinių bažnyčių ir viena Lietuvoje su septyniais ypač puošniais altoriais, aplankykite Pikelių miesteliui sukurtą skulptūrą, kurioje matysite simbolius. Jei domina praeitis, tai aplankykite neveikiančias kapines, kurios vadinamos Senkapiais ir žydų kapines. Parkelyje kuriama Atminimo alėja, pažiūrėkite sukurtas skulptūras. Miestelio centre yra Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms atminti paminklas, 1710 m. maro aukoms atminti koplytstulpis.
Kai apkeliausite Pikelių miestelį ir aplankę toliau nuo centro nutolusias vietas, sužinoję istorijų, kurių galbūt anksčiau nežinojote, pamatę kultūros paveldo ir kitus objektus, pasisėmę energijos, prisėskite ant suolelio ir pasigrožėkite bendra miestelio panorama, įkvėpkite oro ir toliau keliaukite Lūšės kryptimi. Pasirūpinkite maistu ir vandeniu. Linkime saugios kelionės!
Daugiau informacijos ‒ Pikelių bendruomenė ; Pikeliai ; Telšių vyskupija Pikelių Švč. Trejybės parapija

5,0 km Ritinės piliakalnis

Iš Pikelių miestelio eisite Lūšės gatve link Židikų. Už Pikelių bus kelio ženklas – Lūšė 6. Eidami, dešinėje kelio pusėje maždaug už 2 km. nuo Pikelių, šiek tiek paėjus nuo pagrindinio kelio, galite aplankyti Ritinės Latvių kapines.
Eisite tolyn žvyruotu keliu, ir stebėdami Camino ženklus pasuksite į kairę rytų kryptimi, ties sodyba, link Ritinės piliakalnio, kuris įrengtas Eglynupio kairiojo kranto kyšulyje. Pasiekus tvenkinį ir kiek paėjus pasukite į dešinę ir paėję apie 100 m. sukite į kairę. Gera vieta trumpam poilsiui, yra tvenkinys.

Ritinės latvių kapinės Kapinių teritorija apaugusi mišku, yra betoninių akmeninių antkapinių paminklų, kryžių fragmentų, kai kurie kapai prižiūrimi.
Daugiau informacijos ‒ Ritinės latvių kapinės

Ritinės piliakalnis. Švedkapis (registro kodas iki 2005 m. balandžio 19 d. A657KP, Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo Nr. AV2091).
Daugiau informacijos ‒ Piliakalniai ; Ritinės piliakalnis

8,4 km Lūšės geležinkelio stotis

Praėję Ritinės piliakalnį bei buvusią dvaro teritoriją išeisite į laukymę, eisite neilgą atstumą technologinėmis lauko vėžėmis, gamtos keliu, žvyro keliu ir pasieksite kairėje kelio pusėje sodybą ir už jos suksite į dešinę ir eisite akmens grindinio keliu kuris nuves iki buvusios Lūšės geležinkelio stoties. Šalia stoties kairėje pusėje aplankykite kryžių tremtinių atminimui 1941-1952 m., Už geležinkelio stoties, kiek toliau, kairėje kelio pusėje stabtelėkite prie paminklinio akmens, skirto 1941 m. birželio sukilėliams.

Lūšės geležinkelio stotis. Tai buvo paskutinė Mažeikių - Liepojos geležinkelio linijos stotis Lietuvos teritorijoje. Čia sustodavo keleiviniai traukiniai, kursuojantys į Klaipėdą, Rygą ir Radviliškį. Buvo ir kaip prasilenkimo stotis. Po 1991 metų keleivinių, vėliau ir krovininių traukinių eismas nutrauktas. Stotis uždaryta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1176.
Daugiau informacijos ‒ Lūšės geležinkelio stotis ; Lūšė

Kryžius tremtinių atminimui 1941-1952 m. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę pastatytas kryžius tremtinių atminimui 1941-1952 m.
Daugiau informacijos – Kryžius tremtinių atminimui

10,0 km Dautarų dvaras

Eidami pasieksite asfaltą ir pasuksite į kairę, pereisite geležinkelio bėgius ir stebėdami dešinėje kelio pusėje pamatysite nuorodą – Dautarų dvaras. Dautarų dvaras turintis ilgą istoriją, atvertas lankytojams 2013 metais. Dautarų dvaras traukia lankytojus savo architektūra, puikiai sutvarkytu parku. Jei pasiseks, dvare jus pasitiks patys šeimininkai.

Dautarų dvaras. Išskirtinė erdvė, kurioje istorija, gamta, menas kalba patys už save.
XIX a. dvaras dar vadintas Viktoriške. Pagal 1896 m. inventorių, sodybą sudarė rūmai ir aštuoni įvairios paskirties pastatai. Dabartinį Dautarų dvaro pastatą vokiečių meistrai pastatė XX a. pradžioje. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, dvaras 1999 m. buvo grąžintas Nasvyčiams. Dautarų dvaras lankytojams atsivėrė 2013 m. birželio mėn. Dvaras pritaikomas turizmui, prasidėjo aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Dvaro ansamblis 2003 m. buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro statinių sąrašą.
Daugiau informacijos ‒ Dautarų dvaras ; Dautarai

21,2 km Židikai

Išėję iš Dautarų dvaro eisite žvyruotu kaimo keliu maždaug 2.6 km. Praeidami pro Dautarų kaimą kairėje kelio pusėje matysite neveikiančių Dautarų kapinių nuorodą. Toliau eidami pasieksite asfaltuotą kelią. Juo reikės eiti apie 1.4 km. Už Dautarų Senmiestės kaime dešinėje kelio pusėje Atminimo ženklas Alkos rinktinės žaibo būrio partizanams. Iš asfaltuoto kelio kairėje kelio pusėje pasuksite į žvyruotą kelią ir eisite Senmiestės mišku kol išeisite į pamiškę. Pamiškėje suksite į dešinę ir eisite žvyruotu keliu. Eidami pamatysite tvenkinio užtvanką ir prieš perlaidą suksite į dešinę ir pasieksite Obeliškio tvenkinį. Puiki vieta poilsiui. Praėję tvenkinį ir priėję Židikus eidami Sodų gatve pasieksite asfaltuotą kelią. Pasuksite į kairę link Židikų miestelio centro.

Židikai. Nuo XVI a. minima gyvenvietė, kurią labiausiai išgarsino rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Šiame mietelyje yra praleidusi paskutinius penkiolika savo gyvenimo metų. Ji čia ir palaidota. Židikuose daug kas susieta su rašytoja, tai pagrindinė gatvė, gimnazija, mietelio parkas. Apsilankykite Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kuri pastatyta 1821 m. Interjeras gana paprastas, bet dėmesį gali atkreipti neįprastas, dviaukštis centrinis altorius. Šatrijos Raganos muziejuje galėsite, muziejaus darbo valandomis, susipažinti su Marijos Pečkauskaitės gyvenimu, jos kūryba, įtaka Židikų kultūriniam gyvenimui. Nuvykite į miestelio kapinėse esančią 1940 m. statybos koplyčią. Jos rūsyje palaidota rašytoja Marija Pečkauskaitė.
Daugiau informacijos ‒ Židikai ; Apie Šatrijos Raganą ; Rašytojos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos memorialinis muziejus ; Telšių vyskupija Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapija ; Židikų koplyčia

Atminimo ženklas Alkos rinktinės žaibo būrio partizanams. 2016-05-14 Senmiestės kaime, prie Židikai-Lūšė kelio, pašventintas Atminimo ženklas „Alkos" rinktinės „Žaibo" būrio partizanams Aleksandrui Šetkui-Paparčiui, Jonui Šetkui-Lakūnui, žuvusiems Užpelkių kaime, Juozapui Runkauskui - Algiui-Tulpei, žuvusiam Kugių kaime, Kleopui Muleriui-Ugniai, žuvusiam Kentaučių kaime, bei Auzgeliuose žuvusiam Izidoriui Pronckui-Vėjui. Visi jie čia buvo užkasti šiose vietose esančiame durpyne nežinomoje vietoje. Paminklą pašventino Židikų klebonas Egidijus Jurgelevičius. Pats paminklas pagamintas Alytuje, pastatytas balandžio mėnesį.

Obeliškio tvenkinys. Arba Sugaudžių tvenkinys yra Obeliškių kaime. Krantai neaukšti, apaugę medžiais. Pietvakarinėje pakrantėje auga miškas. Aplink šiaurinę tvenkinio dalį įsikūrusi buvusio Sugaudžių dvaro sodyba.
Daugiau informacijos ‒ Obeliškių tvenkinysNuotraukos


  • Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
  • Pikeliai. Paminklas maro aukoms atminti
  • Lūšės geležinkelio stotis
  • Lūšė. Paminklas
  • Dautarų dvaras
  • Židikai. Čia gyveno Šatrijos Ragana
  • Šatrijos Raganos memorialinis muziejus
  • Židikai. Šv. Onos koplyčia. Šatrijos Raganos kapas
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.