Židikai → YlakiaiApie etapą

Kelionės atstumas: 18,3 km.

Kelionės pėsčiomis trukmė: 5 val.

Punktai: Židikai Petraičiai Dilbikiai Ylakiai

Keliauti yra visada smagu, nes kiekviena kelionė palieka neišdildomų įspūdžių, kurių galite patirti ir maršrute nuo Židikų iki Ylakių.
____________________________________________

Diena, kurioje patirsite naujų įspūdžių ir ilgam liks nepamirštami prisiminimai keliaujant. Po nueito etapo Pikeliai – Židikai, teks įveikti šiek tiek trumpesnę kelio atkarpą. Pasirūpinkite maistu visai dienai iki pasieksite Ylakius. Reikės eiti žvyruotu keliu, praeiti asfaltu ir šiek tiek gamtos keliu. Saulėtą dieną einant keliu pavėsio nebus ypač daug, todėl verta pagalvoti apie galvos apdangalą, sustoti patogiose vietose atsigaivinti, pailsėti. Eidami praeisite pro Petraičių, Dilbikių gyvenvietes. Eidami keliu sutiksite puikių žmonių,kurie užsukus leis pailsėti, įpils gaivaus vandens.


Etapo maršrutas


Piligrimų nakvynių informacijaEtapo aprašymas

0,0 km Židikai

Židikai – miestelis Mažeikių rajono savivaldybėje, prie kelio Mažeikai – Skuodas. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Urbanistikos paminklas. Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos memoraliniame muziejuje galėsite sužinoti ne tik apie rašytoją, bet muziejininkė pateiks daugiau informacijos apie lankomus objektus Židikuose. Muziejaus darbo laikas, pažiūrėti čia: Rašytojos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos memorialinis muziejus

Židikuose yra ne viena maisto parduotuvė, pasirūpinkite maistu. Prireikus užsukite į vaistinę.
Židikuose ties kelio ženklu prie Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejaus pasuksite Vainodės kryptimi arba, jei eisite nuo Žaidikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, tai pasukite į dešinę. Toliau einat Skliaustės kryptimi pasieksite kapines ir jose koplyčią, kur palaidota rašytoja.
Daugiau informacijosRašytojos Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos memorialinis muziejus ; Židikai

12,1 km Augzeliai

Eidami Sklaustės kryptimi pamatysite kelio nuorodą Petraičiai 3 ir eisite šia kryptimi. Petraičių gyvenvietės pabaigoje dešinėje kelio pusėje matysite dvejas kapinaites. Prieisite Dilbikių gyvenvietę ir dešinėje kelio pusėje matysite kapinaites. Už Dilbikių dešinėje kelio pusėje Dilbikių kapeliai. Pasieksite sankryžą ir pasukite Margininkų kryptimi į kairę. Prieisite asfaltą pasuksite Mažeikių kryptimi į kairę. Asfaltu eisite trumpą atstumą ir suksite į dešinę Pašilės kryptimi. Eidami ilgesnį atstumą pasieksite Augzelių gyvenvietės pakraštį.
Vakarinėje Augzelių gyvenvietės dalyje yra Viliotės Užpelkis, jei norėsite - aplankykite.

Petraičių kaimas. Yra Židikų seniūnijoje. Petraičių kaimą nuo Skliaustės (Skuodo raj.) skiria Lūšės upelis. Kaime yra Gabižio ištakos, Berštvos miškas. Pasakojama, jog tame kaime gyveno Petraitis. Jis valdė dideles žemes ir turėjo du sūnus. Po jo mirties tas žemes perėmė valdyti sūnūs. Ir taip ilgą laiką jie čia gyveno ir valdė šias žemes. Todėl ir pavadino tą kaimą Petraičiais.
Daugiau informacijos - Petračiai

Viliotės Užpelkis. Augzeliai ir Viliotės Užpelkis vieni prie kitų prigludę.
Daugiau informacijos - Augzeliai

17,2 km Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia

Augzelių pakraštyje ties Tvenkinio gatve suksite į dešinę. Eisite vinguriuotu žvyro keliu. Saulėtą dieną gali įkaitinti saulė, tai galvos apdangalu svarbu pasirūpinti. Kelio atkarpoje iš dešinės bus šiek tiek miško, bet daugiau kelyje lydės atviri laukai. Priėjus asfaltą pasuksite į kairę, matysite medinę skulptūrą ir kiek paėjus kapų koplyčią. Neogotikinė raudono mūro koplyčia garsėja didžiausiais šiaurės Žemaitijoje Šv. Roko atlaidais, kasmet rengiamais rugpjūčio mėnesio antroje pusėje.Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia. Koplyčia buvo statoma pagal projektą, kurio autoriumi laikomas Karlas Eduardas Strandmanas. Architektas suprojektavo neogotikinę koplyčią su stačiakampe presbiterija ir nedideliu, žemu uždaru prieangiu. Statybos metu vietoj numatyto prieangio sumūrytas masyvus keturkampis bokštas su frontonais ir smaile, suteikęs pastatui panašų į bažnyčią vaizdą. Spėjama, kad pakeitimo projektą padarė K. O. Kuntzelis. Šv. Roko išpažinėjo koplyčia buvo baigta statyti 1904 m.
Ylakių kapinių koplyčioje šv. Mišios aukojamos: motinos dieną, tėvo dieną, visų šventųjų dieną, vėlinių dieną.
Daugiau informacijosYlakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia

18,3 km Ylakiai

Jei neužsuksite į kapinių koplyčią, tai pasuksite į dešinę link Ylakių. Jei aplankysite kapinių koplyčią, tai trumpą atstumą grįžti teks atgal. Į Ylakių miestelį ties kelio nuoroda sukame Skuodo kryptimi ir pasiekiame bažnyčią.
Ylakiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1568 m. Grūstės valsčiaus plane. Prieikite prie paminklo, miestelio centre Ylakiams ir sužinosite daug informacijos apie šį miestelį. Ylakių bažnyčia iš toli matyti ir kviečia užeiti. Miestelio centre rasite kultūros namus, čia dirbantys žmonės, jų darbo valandomis, suteiks informacijos. Užsukite į kompozitoriaus Broniaus Jonušo muziejų. Ylakiuose yra maisto parduotuvių, vaistinė, biblioteka. Netoli bažnyčios matysite užrašą „Senasis paštas“, tai kavinė, kurioje galėsite pavalgyti ir nakvynės vieta. Šeimininkai suteiks informacijos, patars ką aplankyti. O aplankyti turėsite nemažai ką, nes Ylakių miestelio istorinė dalis įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro registrinių vietovių sąrašą. Jei norėsite pasėdėti, praleisti vakarą lauke, yra puikus parkelis, joje pavėsinė, suoliukai.
Daugiau informacijosYlakiai ; Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus amatų klubas

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Pati pirmoji bažnyčia Ylakių miestelyje buvo pastatyta 1642 metais. 1701 m. kun. A. Sapiega, susitaręs su Žemaičių vyskupu pastatė Ylakių kaime medinę bažnyčią. 1785 m. bažnyčia perstatyta. 1880 m. Ylakiuose kilo gaisras, ir bažnyčia sudegė. Leidimas gautas 1899 m. naujos bažnyčios statybai ir pastatyta nauja, jau mūrinė bažnyčia. Jos bokštai – smaili kaip ylos, kad atitiktų miestelio pavadinimą. Ylakių bažnyčia yra statyta neogotikos laikotarpyje.
Daugiau informacijosYlakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ; Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Ylakių evangelikų baptistų bažnyčia. Ylakiuose evangelikų liuteronų (vėliau baptistų) maldos namai buvo pastatyti 1897 m.. Jų religinę bendruomenę sudarė daugiausia latviai. Ir dabar baptistų bažnyčia dažnai vadinama ‘‘latvių‘‘ bažnyčia.
Daugiau informacijosYlakių evangelikų baptistų bažnyčia

Kavinė „Senasis paštas“. Kavinė tinkanti puikiai ir skaniai pavalgyti.
Daugiau informacijosKavinė "Senasis paštas"


Nuotraukos


  • Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
  • Židikai. Šv, Onos koplyčia. Šatrijos Raganos kapas
  • Petraičių senosios kapinės
  • Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
  • Ylakiai. Senasis paštas
  • Ylakiai. Holokausto aukų atminimo vieta
 
 

© 2017-2021 Camino Lituano. All Rights Reserved.