Apie Šv. Jokūbo kelio asociaciją

„Camino Lituano“ organizacijos istorija


Camino Lituano bendruomenė savo veiklą pradėjo 2016 metų pabaigoje. Šv. Jokūbo kelio asociacija įsikūrė 2017 metų pradžioje ir suvienijo būrį šv. Jokūbo kelio entuziastų, piligrimų ir keliautojų. Jų tikslas – išpopuliarinti Camino Lituano Lietuvoje ir už jos ribų, padaryti jį piligrimų, žygeivių ir visų žmonių mėgiamu piligriminiu, turistiniu, pažintiniu keliu.

2017 metų pradžioje aptarus kelio esminius tikslus ir bruožus su Lazdijų savivaldybe, prasidėjo žvalgybiniai žygiai – nuo Lazdijų per visą Lietuvą. Po jų – konsultacijos su kitų savivaldybių atstovais, turizmo informacijos centrais, parapijų atstovais, potencialių piligrimų nakvynės vietų savininkais, išžvalgyto ir patvirtinto kelio žymėjimas geltonomis rodyklėmis.

Camino Lituano kelio atidarymas įvyko Punioje 2017 m. liepos 21–22 dienomis.

2020 metais kartu su savivaldybėmis, pro kurias eina Camino Lituano, buvo pradėtas stacionarus kelio žymėjimas.

Camino Lituano plečiasi ir toliau – atsiranda naujos jo atšakos, įsijungiančios į pagrindinio kelio kamieną, auga Camino Lituano bendruomenė.

Pagrindiniai „Camino Lituano“ bendruomenės veiklos principai

Tvarumas. „Camino Lituano“ kelias nepavaldus nei laikui, nei asmenybėms. Jis tampa savaime egzistuojančiu ir išliekančiu reiškiniu.

Stuburas, jungiantis nesujungiamus dalykus. Skirtingus žmones jungiantis bendras tikslas. Daugialypiškumas, atvirumas visoms religijoms ir asmeninėms ideologijoms. Bendruomenės tampa kelio kūrėjais, įsijungia į procesą.

Sprendimai dėl pagrindinės „Camino Lituano“ veiklos yra kolektyviniai o ne vienasmeniai, priimami demokratiniu būdu. Sprendimai priimami objektyvių argumentų, patikimų žinių ir informacijos pagrindu, vertinant sprendimų naudingumą bendruomenės tikslams ir vizijoms, atitikimą deklaruojamoms vertybinėms nuostatoms ir filosofijai. „Camino Lituano“ veikia pagal aiškų ir skaidrų, demokratiniu būdu sukurtą ir patvirtintą veiklos modelį, struktūrą, tvarką.

„Camino Lituano“ veikla yra kolektyvinė. Kiekvieną darbą darome įtraukdami kuo daugiau savanorių ir bendruomenių. Kelio kūrimas nėra konkrečių ideologijų instrumentas, jis neskirtas politikų, visuomenės veikėjų ar pačių bendruomenės narių reklamavimui.

Nuoseklus „Camino Lituano“ filosofijos, kultūros, vertybių tęstinumas ir puoselėjimas. Tiek kiekvienas bendruomenės narys atskirai, tiek visa organizacija kartu nuosekliai kuria ir saugo bendrą organizacijos filosofiją ir vertybines nuostatas, jų laikosi organizacijos veikloje.

Laisvė idėjoms ir veiklos formoms, kurios neprieštarauja bendroms „Camino Lituano“ vertybėms. Skatinama laisva, kūrybiška savanorių veikla, tačiau veikloje naudojama ir gerbiama susiformavusi geroji „Camino Lituano“ veiklos patirtis ir praktika.
Bendrystė bendruomenės viduje ir išorėje, tarpusavio sutarimas. Reikšmingi yra kolektyviniai bendruomenės, o ne vieno asmens pasiekimai.

Pagarba, empatija ir tolerancija žmogui, kitai nuomonei. Bendruomenėje nesijaučia asmenybių skirtumų, todėl bendravimas yra komfortiškas.

Savanorystė yra veiklos pagrindas. Bendruomenės nariai ir savanoriai yra kelio kūrėjai, kurie pirmiausiai skatinami daryti tuos darbus, kuriuos mėgsta ir moka, tačiau supranta, kad gali tekti atlikti ir kitus darbus, susijusius su pagrindine „Camino Lituano“ veikla.

Esame atsakingi patys prieš save. Jaučiame atsakomybę ir prieš kitus bendruomenės narius. „Camino Lituano“ bendruomenės narys jaučia atsakomybę ir už visą projekto eigą, o ne tik epizodinių darbų vykdymą. Darbai padaromi tada, kai juos reikia padaryti. Darbai atliekami kartu.

Žmonės yra ne vartotojai, o kelio kūrėjai ir jo dalyviai. Kelias kuriamas organizuojant žygius, savomis kojomis ieškant, tikrinant galimus maršrutus, atrandant ryšius su kelyje esančiomis bendruomenėmis.

„Camino Lituano“ bendruomenės narius vienija pomėgis keliauti ir ėjimo terapija. Bendruomenės nariai aktyviai keliauja pėsčiomis, dalyvauja „Camino Lituano“ rengiamuose žygiuose. „Camino Lituano“ bendruomenės narys organizuojamų žygių metu domisi šalies kultūra, istorija, šalia kelio esančių bendruomenių gyvenimu ir veikla.

Humoro jausmas. Aistringas smalsumas, kūrybiškumas. Kelio kūrimas neatsiejamas nuo humoro jausmo, smalsumo ir kūrybiškumo.

Pagrindinė „Camino Lituano“ veikla – ne komercinė. Savanoriai veikia nekomerciniais pagrindais, nesiekdami nei tiesioginės, nei netiesioginės asmeninės finansinės naudos.


„Camino Lituano“ organizacijos įstatai


Su "Šv. Jokūbo kelio asociacijos" įstatais galite susipažinti paspaudus ant šios nuorodos.Camino Lituano pripažinta Europoje2021 metais Šv. Jokūbo kelio asociacija („Camino Lituano“ maršrutas) tapo „European Ramblers Association“ (ERA) nare. ERA yra ilgų distancijų pėsčiomis maršrutų tinklas, skatinantis vaikščiojimą, žygius, taip pat tinklas rūpinasi Europos kultūros paveldo apsauga ir plėtra. 2021 metais Šv. Jokūbo kelio asociacija tapo Europos asociacijos „Romea Strata“ nare. „Romea Strata“ – tai piligriminių maršrutų tinklas, vedantis į Romą ir skatinantis šalių kultūrinį, istorinį, religinį pažinimą.